Now showing items 1-6 of 6

 • Augmented Reality for Mobile Devices for Precise Urban Navigation 

  Murín, Michal
  Diplomová práce je zaměřená na rozšířenou realitu a její realizaci pro mobilní platformu Android. V teoretické části je kladen důraz na obeznámení se s principy rozšířené reality, možnostmi její realizace pro mobilní ...
 • Elektronický kompas s tříosým magnetometrem 

  Okoun, Petr
  Tato semestrální práce je zaměřena navržení elektronického kompasu s tříosým magnetometrem, který odstraňuje nedostatky magnetického kompasu a je použitelný na libovolném místě zemského povrchu. Kompas je schopen měřit ...
 • Material Position Tracking For Manufacturing Plant 

  Sládeček, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article describes implementation of an indoor positioning system for tracking the location and movement of material and products through the manufacturing plant. The system is designed with regards to simple installation ...
 • Sledování pohybu materiálu v průběhu výroby 

  Sládeček, Michal
  Diplomová práce se zabývá vývojem lokalizačního zařízení pro sledování polohy, či pohybu materiálu a produktů po výrobní hale. Systém je navržen tak, aby mohl být co nejlevněji a nejjednodušeji implementován do již vytvořené ...
 • Snímače pro určování natočení v mobilní robotice 

  Javorček, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout vhodnou metodu na měření uhlového natočení pro mobilního robota. V úvodní části, jsou rozebrány tři různé snímače - gyroskop, akcelerometr a elektronický kompas. V této části jsou ...
 • Stabilizační 2D plošina pro digitální obrazový snímací systém 

  Vácha, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a částečnou realizací řídící desky, periferních senzorů pro snímání polohy a programem mikroprocesoru. Celý systém řeší stabilizační plošinu pro stabilizaci optických snímacích prvků, ...