Now showing items 1-16 of 16

 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Steidl, Adam
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část ...
 • Návrh malého vodního zdroje 

  Pušec, Daniel
  Vodní energie, ať už v malém či velkém měřítku je možná z hlediska celosvětové produkce nejdůležitější forma obnovitelného zdroje elektrické energie, pokrývající zhruba 19% její výroby. Malé vodní vodní elektrárny patří ...
 • Návrh pohyblivého jezu na řece Želivce 

  Staněk, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Návrh pohyblivého jezu na řece Želivce“ je návrh rekonstrukce pevného jezu v obci Soutice na řece Želivce v ř. km 1,639. První část práce se zabývá lokalizací zájmového území a popisem všech ...
 • Návrh rekonstrukce jezu 

  Skřička, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studií návrhu rekonstrukce pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v městské části Brno-Obřany. První část práce obsahuje teoretickou část týkající se tematiky ...
 • Návrh rekonstrukce jezu Přízřenice na řece Svratce 

  Trněný, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce pohyblivé tabulové jezové konstrukce Přízřenice na řece Svratce na pohyblivou Jezovou konstrukci. První část obsahuje teoretický úvod a zpracovává údaje o zájmovém území a ...
 • Projekt malé vodní elektrárny pro konkrétní lokalitu. 

  Paštěka, František
  Tato diplomová práce je zaměřena na projektování malé vodní elektrárny pro konkrétní lokalitu. V práci by měla být navržena vhodná turbína pro zjištěné parametry na dané lokalitě, dále pak vytvořena základní projektová ...
 • Přestavba historické technické památky na malou vodní elektrárnu 

  Čermáková, Klára
  Malé vodní elektrárny jsou tématem této bakalářské práce, kterou lze dále rozdělit na tři části. První je věnována historii využívání vodní energie, základním typům hydroenergetických děl a klasifikaci vodních elektráren. ...
 • Přestavba objektu malé vodní elektrárny 

  Doseděl, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o malých vodních elektrárnách. První část je věnována základnímu popisu vodních elektráren a jednotlivým typům strojního zařízení využívaným v malých vodních elektrárnách. Druhá část se ...
 • Studie malé vodní elektrárny 

  Juroška, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jedné varianty stavební a technologické části malé vodní elektrárny na řece Opavě v říčním km 8,540. Účelem stavby je využití hydroenergetického potenciálu toku pro výrobu elektrické ...
 • Studie proveditelnosti průtočné MVE 

  Patočka, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou proveditelnosti průtočné MVE využívající stávajícího hydroenergetického potenciálu jezu v Terezíně nacházejícího se na řece Ohři v Ústeckém kraji. Cílem práce bylo navrhnout ...
 • Studie využití vodního toku 

  Görig, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh malé vodní elektrárny. V prvním kroku je soustředěna na teoretický úvod do oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, popisuje různé typy vodních elektráren a jejich turbín. Dále ...
 • Tvorba a estimace modelu malé vodní elektrárny v programu PSCAD 

  Razyapova, Aygul
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelu malé vodní elektrárny (MVE) a části přilehlé elektrizační sítě v simulačním programu PSCAD, na základě reálných podkladových materiálů. Model bude upřesněn na základě dat ...
 • Vliv OZE na elektrizační soustavu ČR 

  Vánišová, Michaela
  Tento text pojednává o obnovitelných zdrojích energie z hlediska působení na elektrizační soustavu České republiky. V práci je uvedena definice obnovitelných zdrojů energie. Dále jsou zde rozebrány základní informace o ...
 • Vodní elektrárna se Zotlötererovou vírovou turbínou 

  Drobná, Monika
  Bakalářská práce pojednává o možném využití hydroenergetického potenciálu na řece Oslavě v profilu Pilského jezu. V úvodu jsou uvedeny možnosti využití hydroenergetického potenciálu, dále je vybrána a popsána vhodná turbína ...
 • Vyhodnocení provozu malé vodní elektrárny 

  Bartoš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá kvantitativním vyjádřením spolehlivosti provozu na MVE. V úvodu se práce věnuje teoretické části, především podrobnějšímu popisu jednotlivých ukazatelů a matematické vyjádření těchto ukazatelů. ...
 • Využití nových vodních děl pro výrobu elektrické energie 

  Šitina, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá Využitím nových vodních děl pro výrobu elektrické energie. V následujících bodech jsem uvedl, co se skrývá pod pojmem malá vodní elektrárna, její dělení a z jakých hlavních částí se sestává. ...