Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Zajícová, Ivana
    Předmětem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr podniku a následně ho aplikovat na konkrétním případě. První část práce tvoří úvod do problematiky malých a středních podniků, jsou zde definovány specifické ...
  • Podnikatelský záměr na rozšíření podniku 

    Zajícová, Ivana
    Předmětem této bakalářské práce je definovat podnikatelský záměr podniku a následně ho aplikovat na konkrétním případě. První část práce tvoří úvod do problematiky malých a středních podniků, jsou zde definovány specifické ...