Now showing items 1-2 of 2

  • Populační modely v biologii 

    Vadkerti, Kristián
    V této práci jsem se zaměřil na vytvoření programu pro demonstraci populačních modelů v biologii a to konkrétně v programovém prostředí Matlab. Cílem mnou vytvořeného grafického rozhraní je modelování z přímo zadaných ...
  • Spojitý jednodruhový populační model v biologii 

    Kozubík, Lukáš
    Cílem této bakalářské práce je shrnutí některých spojitých jednodruhových populačních modelů včetně ilustrace jejich aplikace. První kapitola se zabývá popisy základních populačních modelů včetně krátkého představení jejich ...