Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza a detekce malwaru typu RAT 

  Sidor, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je štúdium problematiky jednotlivých typov malvéru so špecifickým zameraním na kategóriu RAT (Remote Access Trojan). Práca taktiež oboznámi čitateľa o statickej a dynamickej analýze binárneho ...
 • Analýza ransomwaru GlobeImposter 

  Procházka, Ivo
  Cílem této diplomové práce je analýza vzorku ransomwaru GlobeImposter získaného z~napadeného zařízení. Teoretická část práce se zabývá rozdělením škodlivého kódu a~typů ransomwaru podle funkce a~popisem práce se šifrovacími ...
 • Analýza síťové komunikace Ransomware 

  Šrubař, Michal
  Cílem této práce je přiblížení problematiky malware typu ransomware a následně analýza síťové komunikace crypto-ransomware a možné detekce tohoto typu malware. Práce popisuje v jakém prostředí zkoumání této síťové komunikace ...
 • Bezpečnost a ochrana soukromí na platformě Android 

  Michalec, Pavol
  Bakalárska práca je o bezpečnosti na platforme Android. Hlavným cieľom je zoznámiť sa s bezpečnostnými a kryptografickými funkciami Android OS a následne implementovať získané poznatky do vlastnej aplikácie pre šifrovanie ...
 • Bezpečnostní rizika sociálních sítí a jejich prevence 

  Nguyen, Sao Linh
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních rizik a hrozeb sociálních sítí. Práce zahrnuje základní informace o nejznámějších online sociálních sítích typu Facebook, Twitter a Instagram. V práci je analyzována ...
 • Forenzní analýza malware 

  Král, Benjamin
  Tato diplomová práce popisuje metody a postupy používané při forenzní analýze malware, včetně metod statické i dynamické analýzy malware. S využitím popisovaných metod je poté navrhnut nástroj určený k užívání bezpečnostními ...
 • Rozpoznávání podobností souborů na základě chování 

  Otočka, Dávid
  Cílem práce bylo navrhnout algoritmus, který na základě výstupu z analýzy chovaní programu, dokáže stanovit míru podobnosti s jinými programy. Pro potřeby algoritmu byla upravena Levenshteinova metoda pro výpočet rozdílu ...
 • Systém pro analýzu dat z infikovaných počítačů 

  Pečeňa, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit webovou aplikaci pro firmu AVG Technologies. Aplikace má za úkol zobrazit informace ze souboru obsahujícího záznamy o podezřelých hodnotách registrů a tím zefektivnit práci technické ...