Now showing items 1-12 of 12

 • Manažerské řízení nákladů a rozpočtů ve společnosti 

  Beneš, David
  Bakalářská práce je zaměřena na manažerské řízení nákladů a rozpočtů ve společnosti. V teoretické části je provedena rešerše odborné literatury a internetových zdrojů. Jsou zde popsány účetní systémy, úkoly manažerského ...
 • Manažerské účetnictví jako nástroj při řízení rizika stavebního podniku 

  Paštěka, Petr
  Teoretická část této diplomové práce se soustředí na popis a charakteristiku oblasti manažerského účetnictví, popis stavebního podniku, druhy rizika, která působí na podnik a jeho možnosti identifikace, hodnocení a řízení. ...
 • Manažerské účetnictví jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku 

  Matějková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na manažerské účetnictví, které slouží jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku. První část mé práce obsahuje seznámení se základními pojmy, se kterými se můžeme setkat při využívání ...
 • Manažerské účetnictví ve stavebním podniku 

  Vejmola, Aleš
  Diplomová práce se v rámci široce formulovaného tématu manažerského účetnictví zaměřuje na využití controllingu pro potřeby managementu stavební firmy. Teoretická část se snaží přiblížit a osvětlit základní pojmy nezbytné ...
 • Řízení nákladů a kalkulace v podniku 

  Šimonová, Michala
  Diplomová práce navrhuje využití business intelligence pracující nad komplexním ekonomickým systémem v reálné akciové společnosti pro plánování, řízení nákladů středisek a zakázek a pro kontrolu vnitropodnikového účetnictví ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Vávrová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sledování a řízení nákladů ve společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. Teoretická část specifikuje druhy nákladů, vnitropodnikové útvary a odpovědnostní střediska. V praktické ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Svorad, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů v podniku TURCK, s. r. o. se sídlem v Hradci Králové. V první části práce je popsána teorie nutná k porozumění druhé, praktické části, kde jsou zhodnoceny data z daného podniku. ...
 • Řízení nákladů v podniku PBS Velká Bíteš, a.s. 

  Hortová, Miluše
  Diplomová práce je zaměřena na manažerské řízení nákladů ve výrobním podniku. Práce se zabývá kalkulací výrobků. Zhodnocuje stávající systém kalkulací a na základě teoretických poznatků pak navrhuje efektivnější řešení. ...
 • Řízení nákladů ve společnosti 

  Skálová, Terézia
  Tato bakalářská práce zpracovává analýzu nákladů ve strojní divizi společnosti a popisuje způsob kalkulací nákladů. Teoretická část obsahuje literární rešerži o manažerském a finančním účetnictví, nákladech a kalkulacích. ...
 • Řízení nákladů ve stavebním podniku pomocí manažerského účetnictví 

  Procházka, Tomáš
  Tématem diplomové práce je „Řízení nákladů ve stavebním podniku pomocí manažerského účetnictví.“ Jejím cílem definovat manažerské účetnictví a poukázat na jeho možnosti v rámci řízení nákladů. Práce se dělí na teoretickou ...
 • Řízení odpovědnostních středisek a jejich následný reporting 

  Petřík, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení odpovědnostních středisek a jejich následný reporting. V teoretické části je popsáno manažerské účetnictví, druhy odpovědnostních středisek a motivace v odpovědnostním řízení. Analytická ...
 • Využití manažerského účetnictví pro potřeby řízení podniku 

  Boudná, Helena
  Tématem diplomové práce je „Využití manažerského účetnictví pro potřeby řízení podniku.“ Jejím cílem je definovat využití informací získaných z manažerského účetnictví pro potřeby řízení firmy. Práce se dělí na teoretickou ...