Now showing items 1-1 of 1

  • Budování systému managementu 

    Matuška, Jaroslav
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku managementu v rámci organizace. Popisuje a zhodnocuje vybrané přístupy managementu, u kterých zachycuje jednotlivé myšlenky a následně z nich vytváří celkovou filozofii v oblasti ...