Now showing items 1-2 of 2

  • Manažerské účetnictví jako nástroj při řízení rizika stavebního podniku 

    Paštěka, Petr
    Teoretická část této diplomové práce se soustředí na popis a charakteristiku oblasti manažerského účetnictví, popis stavebního podniku, druhy rizika, která působí na podnik a jeho možnosti identifikace, hodnocení a řízení. ...
  • Řízení nákladů a kalkulace v podniku 

    Šimonová, Michala
    Diplomová práce navrhuje využití business intelligence pracující nad komplexním ekonomickým systémem v reálné akciové společnosti pro plánování, řízení nákladů středisek a zakázek a pro kontrolu vnitropodnikového účetnictví ...