Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza vybraných manipulačních zařízení 

  Rousek, Jakub
  Obsahem této bakalářské práce je rešeršní rozbor vybraných vnitropodnikových manipulačních zařízení používaných v elektronickém průmyslu. Rešerše zahrnuje popis jednotlivých typů, jejich konstrukce a technické a provozní ...
 • Dálková pásová doprava 

  Kulich, Stanislav
  Cílem mé bakalářské práce byla kritická rešerše zařízení obdobných dálkové pásové dopravě. Největší důraz je však kladen na metodu dálkové pásové dopravy. Následuje podrobný popis jednotlivých komponentů zařízení. Dále se ...
 • Dálková pásová doprava 

  Kulich, Stanislav
  Cílem bakalářské práce je kritická rešerše zařízení obdobných pásovému dopravníku. Práce obsahuje úvod do problematiky definicí logistiky a přepravovaných materiálů. Další kapitola se soustředí na ostatní možnosti dopravy ...
 • Manipulace s materiálem při výrobě podlah autobusu v Iveco Czech Republic a.s. 

  Hanus, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení manipulace s deskami překližky při výrobě podlah autobusů v Iveco Czech Republic a.s. Jedná se pouze o manipulaci u CNC vyřezávací frézky. Zhodnocení stávajícího způsobu ...
 • Návrh zefektivnění vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U 

  Petýrek, Robin
  Bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění manipulace s materiálem v rámci vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U. Na začátku se obecně zabývá vnitropodnikovou dopravou a manipulací s materiálem. Dále pak ...
 • Studie řízených průmyslových vozíků 

  Kozel, David
  Studie je zaměřena na řízené průmyslové vozíky pro manipulaci s materiálem ve výrobním závodě. Rozbor zahrnuje přehledné rozdělení, popis jednotlivých typů, popis konstrukce, popis manipulačních mechanismů a technické a ...
 • Studie úložného a formovacího zařízení pro manipulaci s materiálem 

  Kadlec, Tomáš
  Studie je zaměřena na manipulační a formovací zařízení pro manipulaci s materiálem. Práce zahrnuje rozdělení a kategorizaci těchto zařízení včetně přehledu užívaných zařízení v jednotlivých kategoriích. Dále se zabývá ...