Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení na příčné přenášení tyčí 

    Horký, Pavel
    Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení na příčné přenášení tyčí. V práci jsou popsány základní principy současných používaných mechanismů, následně jsou popsány jednotlivé komponenty použité ke konstrukci zařízení. V ...