Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení manipulátoru Mini-Swing 

    Ráheľ, Dušan
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia robotických manipulátorov a ich rozsahom použiteľnosti. Hlavným cieľom práce je vytvorenie pohybovej štúdie manipulátoru v prostredí SolidWorks a zostavenie identifikácie ...