Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi ve městě Brně 

  Fišar, Vratislav
  Obsahem této bakalářské práce je analýza nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi ve městě Brně. Práce popisuje faktory ovlivňující trh s nemovitostmi, popisuje současnou situaci na trhu a dále predikuje vývoj trhu v ...
 • Analýza potíží výměníku tepla 

  Bartošek, Nikola
  Práce je zaměřena na výpočtovou analýzu konkrétního trubkového výměníku tepla s příčně obtékaným svazkem trubek uspořádaných za sebou, u nějž se vyskytují významné provozní potíže. Na základě výsledků distribuce pracovních ...
 • Analýza výkonnosti firmy užitím matematického modelování a počítačového systému pro podporu strategického řízení organizace 

  Horáková, Eva
  Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat finanční výkonnost vybraného podniku, zjistit nedostatky a podat návrhy na zlepšení situace. Nejprve jsou teoreticky uvedeny vybrané finanční ukazatele jako rentabilita, ...
 • Analýza výkonnosti podniku užitím systému Maple 

  Kalabis, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výkonnosti podniku s využitím ekonomických ukazatelů a časových řad. Nejprve pomocí počítačového systému Maple byla vytvořena uživatelsky dobře obslužná aplikace – maplet, pro ...
 • Aplikace systému Maple při řešení úloh kinematiky a dynamiky 

  Dřímal, Josef
  Úcelem práce je ukázat na možnosti využití speciálních software, v tomto prípade systému Maple, pro rešení príkladu mechaniky teles. Úlohy jsou z kinematiky a dynamiky, ale jejich prípadná souvislost s jinými obory FME ...
 • Brownův pohyb - matematické modelování na finančních trzích 

  Balada, Radek
  V této diplomové práci byla navržena obecně použitelná aplikace pro analýzu dat vydávaných Burzou Cenných Papírů Praha. Tato aplikace byla vytvořena pomocí matematického vývojového prostředí Maple. Aplikace slouží k ...
 • Cesta k lepší budoucnosti znamená pochopit minulost Matematické modelování výkonnosti podniku 

  Míková, Libuše
  Hlavním cílem diplomové práce je sestavit jednoduchý matematický model, který pomůže lépe pochopit vývoj konkrétních ekonomických ukazatelů v čase, jejich závislosti a rozhodné okamžiky jejich vývoje, a tím podpořit kroky ...
 • E-learning specifických částí diferenciálního počtu pro studenty fakulty ekonomického charakteru s podporou software Maple 

  Anýž, Jaroslav
  Tato bakalářská práce popisuje vytvoření komplexního informačního systému určeného pro výuku vybraných oblastí diferenciálního počtu určeného posluchačům fakulty ekonomického charakteru. Systém detailně zpracovává jednotlivé ...
 • Finanční analýza firmy s podporou počítačového systému Maple 

  Horáková, Eva
  Tato diplomová práce se zaměřuje na finanční analýzu firmy TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY s.r.o. a srovnání s konkurenční firmou. Součástí je teorie obsahující vybrané finanční ukazatele a systém Maple, grafická znázornění i ...
 • Finanční analýza společnosti s využitím systému Maple 

  Šuľan, Matej
  Diplomová práca sa zameriava na finančnú analýzu vybranej spoločnosti. Na základe analýzy pomerových finančných ukazovateľov, časových radov, regresnej analýzy a s využitím systému Maple je hodnotená minulá a súčasná ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku s využitím software Maple 

  Kopečná, Barbora
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti vybrané společnosti působící v potravinářském průmyslu v období roků 2013-2018. Práce k tomuto využívá PEST analýzu, regresní analýzu a analýzu časových řad v software ...
 • Hra o trhy 

  Dóczy, Aneta
  Diplomová práce se zabývá koniktními ekonomickými situacemi založené na teorie her. Na začátku jsou denovány základní modely koniktních situací a současné populární softwarové nástroje nejen pro obecnou podporu výuky ...
 • Kontrolní tepelný výpočet teplovodního žárotrubného kotle 

  Polášek, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem teplovodního žárotrubného kotle. V první části práce je provedeno základní rozdělení a popis jednotlivých typů průmyslově využívaných kotlů. Následně je představen výpočtový ...
 • Lineární programování jako účinná zbraň v rukou manažera 

  Zaoralová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na procesy probíhající v podniku a jejich optimalizaci pomocí lineárního programování. Nejprve budou definována teoretická východiska, základní pojmy a metody, tedy seznámení s problematikou ...
 • Měření spokojenosti zákazníků společnosti Pivovar Chotěboř s.r.o. užitím Maple 

  Charvátová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá měřením spokojenosti zákazníků společnosti Pivovar Chotěboř s.r.o. Na základě provedeného marketingového výzkumu a s podporou počítačového systému Maple jsou získaná data vyhodnocena. Výsledkem ...
 • Model pro podporu strategického řízení elektronického obchodu 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2013-03-31)
  Cílem této práce je vytvoření modelu pro sledování hodnoty služeb podnikové informatiky v prostředí elektronického obchodu. Model má simulovat dynamiku podnikové informatiky a postihnout důležité parametry z hlediska ...
 • Modelování kmitání dynamické soustavy s n-stupni volnosti 

  Horák, Petr
  Cílem této práce je pro zadanou soustavu hmotných bodů sestavit matematický model. Spočítat vlastní frekvence a jím příslušející vlastní tvary kmitání. V práci je uvedeno rozdělení kmitání, podle různých hledisek. Zadaná ...
 • Modelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maple 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2012-05-02)
  Tato práce představuje možnosti, které nabízí software Maple při řešení ekonomického modelu pomocí diferenciálních rovnic. Článek se zabývá modelem, který vyjadřuje vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti a který ...
 • Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla 

  Plánková, Tereza
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s moderními technologickými prvky používanými v současnosti u trubkových výměníků tepla se svazkem trubek v plášti v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, provedení tepelně-hydraulického ...
 • Napjatostně deformační analýza vrtné věže v Gbelích 

  Vizváry, Peter
  Bakalárska práca je svojím obsahom zameraná na napätostne deformačnú analýzu vrtnej veže nachádzajúcej sa v Gbeloch. Jej hlavným cieľom je zostavenie rovníc statickej rovnováhy pre analytické riešenie konštrukcie a jeho ...