Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza hodnotového toku 

  Perutka, Michal
  Předmětem diplomové práce „Analýza hodnotového toku“ je analyzovat montážní pracoviště firmy IFE-CR, a.s. z hlediska toku hodnoty a metod štíhlé výroby. Cílem práce je zvolit priority pro uplatňování metod štíhlé výroby ...
 • Návrh optimálního zásobovacího procesu pro nové zakázky 

  Adamík, Vít
  Téma diplomové práce bylo realizováno ve vybrané strojírenské firmě vyrábějící přesné obrobky na zakázku v malých sériích. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhu optimálního zásobovacího procesu pro nové zakázky. V první ...
 • Optimalizace logistického toku v podniku 

  Dvořáček, Radim
  Tato disertační práce se týká, dle názoru autora stále aktuálního, tématu optimalizace v logistickém systému, se zaměřením na podnikovou sféru. Jejím cílem je nalezení vhodné metodiky na definovaný problém a její následná ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Mayerbergová, Ilona
  Cílem této diplomové práce je pomocí principů štíhlé výroby zeštíhlit pracoviště montáž a eliminovat všechny formy plýtvání na tomto pracovišti. Součástí této práce je návrh optimálního uspořádání pracoviště z hlediska ...