Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh ocenění podniku 

  Karas, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Mont Karviná a.s. a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Miloševský, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Unipetrol a.s. a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Skryjová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku KASKO - Formy spol. s r.o. za použití výnosových metod ocenění k datu31. 12. 2014. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů oceňování a popisuje ...