Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové komunikace projektu Třebíč NOW 

    Rygl, Tomáš
    Diplomová práce se zaměřuje na oblast marketingu, konkrétně marketingové komunikace. Analyzuje současnou situaci pomocí vybraných analýz obecného okolí, oborového okolí a marketingového mixu, kde srovnává poznatky teoretické ...