Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Kucbel, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu firmy orientovanej na predaj doplnkov výživy pre športovcov a následne vhodne zvolenou stratégiou marketingového a komunikačného mixu. V teoretickej časti je ...
 • Analýza potencionální expanse Kofoly do Německa 

  Vrana, Pavel
  Účelem této práce je analyzovat potenciální expanzi Kofoly, ČeskoSlovensko a.s. do Německa a poskytnout doporučení na základě výzkumu a literatury. Autor bude analyzovat odvětví nealkoholických nápojů a podnikatelský ...
 • Expanze vybrané firmy na nový trh 

  Bartošová, Markéta
  Expanze, Nový trh, Rozvoj trhu, Situační analýza, Marketingový mix, Internetový marketing
 • Marketingová strategie vybrané společnosti 

  Lahnerová, Sabina
  Diplomová práce je návrhem marketingové strategie zaměřující se na věrnostní programy módní firmy. Věrnostní program slouží k prohlubování vztahu se zákazníky, navýšení tržeb a lepší cílení reklamy. K vybudování fungujícího ...
 • Model e-marketingu firmy 

  Klusová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na elektronický marketing. Na základě poznatků z teoretické části je v praktické části navržen model elektronického marketingu, který povede ke zlepšení image společnosti, vyšší konkurenceschopnosti, ...
 • Model e-marketingu pro firmu SSK Třinec, a.s. 

  Klusová, Alena
  Tato práce je zaměřena na marketing, internet a zejména na spojení marketingu a internetu, tzv. elektronický marketing. V teoretické části je popsán marketing, formy elektronického marketingu a nejrozsáhlejší forma ...
 • Nabídka a propagace tachografického měření plavců 

  Komárek, Robin
  Bakalářská práce se zabývá nabídkou testování sportovců. Cílem bakalářské práce je na základě teoretických poznatků, provedených analýz a vlastního průzkumu stanovit a navrhnout soubor opatření vedoucí k vytvoření marketingové ...
 • Návrh marketingové komunikace projektu Třebíč NOW 

  Rygl, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast marketingu, konkrétně marketingové komunikace. Analyzuje současnou situaci pomocí vybraných analýz obecného okolí, oborového okolí a marketingového mixu, kde srovnává poznatky teoretické ...
 • Návrh marketingového plánu firmy Zoko pro vstup na Německý trh 

  Šmídová, Anna
  Diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro vstup na Německý trh pro firmu Zoko. Firma Zoko je malá česká firma operující ve strojírenském průmyslu s výhradním zákazníkem v Rakousku. Na základě teoretických ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení firmy Red bull 

  Kobzová, Lucie
  Má diplomová práce z oblasti marketingu je zaměřená na zlepšení marketingového řízení firmy Red Bull, která je předním výrobcem energetických nápojů na světě. Svou prací bych chtěla přispět ke zlepšení marketingového řízení ...
 • Podnikatelský plán pro založení cestovní kanceláře do Kolumbie 

  Srníček, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o obchodním plánu a jeho konkrétním návrhu na vytvoření nové společnosti Kolumbus Tour Ltd. Jedná se o cestovní kancelář, která bude nabízet ekologické tour do národních parků v Kolumbii. ...
 • Podnikatelský plán pro založení drobného podniku 

  Ingr, Martin
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru pro založení vlastního drobného podniku zaměřujícího se na tvorbu a správu webových stránek s úzkou specializací na cílový trh. V úvodní části práce je věnována ...
 • Podnikatelský plán restaurace 

  Ingrová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na vytvoření nové stylové restaurace v konkrétní lokalitě, tedy v mikroregionu Nový Dvůr. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu jak z hlediska ...
 • Podnikatelský záměr 

  Miholová, Barbora
  Hlavní náplní této diplomové práce je návrh podnikatelského záměru pro další rozvoj firmu zabývající se distribucí cideru do České republiky. Tato práce zohledňuje teoretická východiska jako jsou aktuální právní předpisy ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti společnosti Italská dlažba 

  Zatloukal, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhy a opatřeními, která mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost společnosti Italská dlažba, která se věnuje dovozu a následnému prodeji italské dlažby a obkladů. Konečné návrhy se opírají o ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Kučera, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na spokojenost zákazníků ve vybraném podniku. Z výsledků dílčích analýz byly sestaveny návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků. V první části diplomové práce jsou popsána teoretická východiska. ...
 • Strategie vstupu společnosti Netflix na český trh 

  Do Hai, Linh
  Tato diplomová práce kriticky zkoumá analýzu vstupní strategie společnosti Netflix, který hodlá vstoupit na český trh, s cílem navrhnout vhodná doporučení. Práce obsahuje detailní analýzu společnosti a současného stavu ...