Now showing items 1-20 of 60

 • Analýza digitální strategie společnosti Geox S.p.A na německém trhu a návrhy na její zdokonalení 

  Pejchal, Lubomír
  Pochopení digitální transformace společností v segmentu Business-to-Customer, to je hlavní smysl teoretické části této práce. Konkrétně, jak je touto transformací ovlivněno vytváření business modelu a digitální strategie ...
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce 

  Zezula, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je návrh modernizace marketingové strategie, která je tvořena za pomocí dat získaných z předešlého ročníku Moravské ligy Taekwon-Do ITF. Úvodní část práce obsahuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Internetový marketing elektronického obchodu 

  Balharová, Lucie
  V bakalářské práci je na základě podrobné situační analýzy navržena nová marketingová strategie společnosti FAROT s.r.o., která působí na trhu v oblasti fitness a obchoduje se sportovním náčiním, přičemž jsou definovány i ...
 • Marketingová strategie 

  Pospíšilíková, Vendula
  Hlavním cílem této diplomové práce je navržení vhodné marketingové strategie pro Tenisovou halu ROCI. Teoretická část se zaměřuje na problematiku týkající se marketingu, marketingové strategie a marketingového mixu. Obsažena ...
 • Marketingová strategie hotelu Luční bouda 

  Šaršonová, Michaela
  Tato diplomová práce je zpracována pro horský hotel Luční bouda. Zkoumá situaci na trhu ubytovacích služeb a navrhuje řešení pro zvýšení turistické atraktivity hotelu. Teoretická část se věnuje marketingu v cestovním ruchu ...
 • Marketingová strategie internetové společnosti 

  Pastor, Jiří
  Cílem diplomové práce je navrhnout způsob jak vytvořit marketingovou strategii pro internetový portál nově založené společnosti, která se zabývá rezervačními službami. Práce obsahuje analýzu současné situace vnějšího a ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Odehnal, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie společnosti Allrisk, s.r.o. Na základě této analýzy a teoretických poznatků doporučuje vhodná opatření vedoucí ke zlepšení konkurenční pozice společnosti na trhu.
 • Marketingová strategie podniku 

  Kocourková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie nového produktu ve společnosti Provident Financial. Základem pro vytvoření nového produktu a vhodné marketingové strategie jsou údaje získané na základě ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Jelínková, Vendula
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro jazykovou školu a překladatelskou agenturu MKM, která v minulém roce přivedla na trh knihu Wine Words, která formou odborné angličtiny učí široké škále ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Václavíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie pro internetový obchod www.babylonshop.cz. Na základě shromážděných teoretických východisek a analýzy současného stavu firmy byla navržena marketingová ...
 • Marketingová strategie podniku (pro konkrétní firmu,organizaci) 

  Haška, Ivo
  Tato diplomová práce analyzuje marketingovou strategii firmy Linde Material Handling ČR. Na základě této analýzy formuluje vhodná doporučení. Všechna doporučení směřují k zlepšení konkurenceshopnosti firmy a zlepšení její ...
 • Marketingová strategie pro firmu OHL ŽS, a.s. 

  Peterková, Eva
  Diplomová práce popisuje vývoj a současný stav ve firmě OHL ŽS, a.s. a je zaměřena na analýzu jejího makroekonomické a mikroekonomické prostředí. Na základě této analýzy navrhuji opatření, která povedou ke splnění požadovaných ...
 • Marketingová strategie pro společnost Eurovia 

  Kvapil, Antonín
  Diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou marketingové strategie. Práce popisuje stav společnosti Eurovia CS, a.s., analyzuje mikroekonomické a makroekonomické prostředí a obsahuje návrhy implementace marketingové strategie ...
 • Marketingová strategie pro trh zdravotní techniky 

  Coufalová, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj marketingové strategie pro zavedení produktů na vysoce konkurečním trhu zdravotnických prostředků. Konkrétně se zaměřuje na zavedení ablačního katetru a mapovacího zařízení pro ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Hrózová, Michaela
  Předmětem bakalářské práce je marketingová strategie pro společnost JIMI. Práce je členěna na tři části a to teoretickou, analytickou a návrhovou. V první části jsou objasněny základní marketingové pojmy a postup tvorby ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Jančová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie nově zavedeného produktu ve společnosti Danza Brno, z.s. Základem pro návrh vhodné marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických ...
 • Marketingová strategie společnosti 

  Koláček, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout způsob jak vytvořit marketingovou strategii pro mladou společnost pohybující se na mediálním a marketingovém trhu. V této diplomové práci je popsáno použití klíčových metod, základní teoretické ...
 • Marketingová strategie společnosti 

  Tučková, Alena
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro společnost Kilion, s.r.o. V první části jsou popsána teoretická východiska. V druhá část se zabývá analýzou současné situace firmy a jejího okolí. Na základě ...
 • Marketingová strategie společnosti StarkGlass 

  Botek, Aleš
  Bakalářská práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii pro firmu StarkGlass. Navržená strategie je zaměřena na tuzemský trh a při jejím sestavování byl zohledněn hlavní obor společnosti StarkGlass, prodej ochrany na ...
 • Marketingová strategie start-up projektu 

  Urubek, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro start-up projekt. V teoretické části shrnuje poznatky z oblasti tvorby marketingových strategií na internetu. V praktické části je analyzován projekt včetně jeho ...