Now showing items 1-7 of 7

 • Analysis of Access Delay and Delay Jitter for the CSMA/CA Mechanism with Inactive Period 

  Chi, X. F.; Zhang, M. H.; Zhao, L. L.; Qian, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  Owing to the distributed features and flexibility, carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) mechanisms have been widely adopted in wireless networks. Considering energy consumption, we devote to ...
 • Aplikace pro zpracování dat z oblasti evoluční biologie 

  Vogel, Ivan
  Tvorba fylogenetických stromů je v současnosti běžnou vizualizační metodou na vyjádření evolučních vztahů druhů. Tato práce se soustředí na vysvětlení matematické teorie popisující molekulární fylogenetiku a na návrh ...
 • Modeling and Analysis of Sub-Banding the Secondary Users’ Channel in Cognitive Radio Networks 

  Homayouni, S.; Ghorashi, S. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-09)
  Modern cognitive radio systems employ dynamic spectrum access techniques and these networks allow more efficient usage of scarce spectrum. Secondary users are supposed to operate in primary users’ channels without interfering ...
 • Modely hromadné obsluhy 

  Horký, Miroslav
  V diplomové práci se zabývám modely hromadné obsluhy s využitím Markovových řetězců. Systém hromadné obsluhy je takový systém, kde požadavky přicházejí do tohoto systému v náhodných okamžicích a vyžadují obsluhu. Tato práce ...
 • Polohově závislé plánování přenosu dat pro aplikace procházení distribuovanou virtuální scénou. 

  Přibyl, Jaroslav
  Důležitou součástí aplikací procházení distribuovanou virtuální scénou je proces plánování přenosu dat. Jeho hlavním úkolem je zajištění efektivního přenosu dat a maximální kvality renderovaného obrazu. Největší vliv na ...
 • Predikce v projektech s využitím Markovských řetězců 

  Doležal, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi predikce budoucího vývoje projektů a možnostmi podpory pro rozhodování manažerů takových projektů, což je velmi aktuální téma v současném turbulentním prostředí. Projekt je v rámci této práce ...
 • Tvorba spolehlivostních modelů pro pokročilé číslicové systémy 

  Trávníček, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou spolehlivosti systémů. Nejprve je zde diskutován samotný pojem spolehlivosti a její ukazatele, kterými spolehlivost můžeme konkrétně vyjadřovat. V~další kapitole jsou popsány možné ...