Now showing items 1-2 of 2

  • Predikce v projektech s využitím Markovských řetězců 

    Doležal, Jan
    Tato práce se zabývá možnostmi predikce budoucího vývoje projektů a možnostmi podpory pro rozhodování manažerů takových projektů, což je velmi aktuální téma v současném turbulentním prostředí. Projekt je v rámci této práce ...
  • Tvorba spolehlivostních modelů pro pokročilé číslicové systémy 

    Trávníček, Jan
    Tato práce se zabývá problematikou spolehlivosti systémů. Nejprve je zde diskutován samotný pojem spolehlivosti a její ukazatele, kterými spolehlivost můžeme konkrétně vyjadřovat. V~další kapitole jsou popsány možné ...