Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh koncepce vibro-izolační mechatronické soustavy 

    Fargač, Michal
    Tato práce se v teoretické studii zabývá dostupnými možnostmi, jak lze zabránit průchodu vibrací na přesné mechatronické soustavy skrz konstrukci, na které jsou uloženy. Praktická část sestává z navržení konceptu vibro-izolační ...