Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza konvenční technologie dělení materiálu. 

    Kašpar, Ladislav
    V této práci je zpracován přehled konvenčních metod dělení materiálu používaných v běžné technologické praxi.U každého způsobu dělení materiálu je uveden princip, používané nástroje, které jsou zde i podrobněji rozděleny ...
  • Nové trendy dělení materiálu 

    Uttendorfská, Magdalena
    Práce je zaměřená na vytvoření přehledu moderních metod dělení polotovarů v oblasti technologie tváření. První část práce pojednává o konvenčních technologiích dělení materiálu, ke kterým patří upichování, stříhání, lámání, ...