Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

    Šulc, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá aplikováním fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků ve společnosti PPL CZ s.r.o. Pro hodnocení bylo využito programů Microsoft Excel a MathWorks MATLAB, ve kterých budou vytvořeny modely ...
  • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

    Pipková, Zuzana
    Tato diplomová práce se zabývá hodnocením zákazníků společnosti GALATEK a.s., jejíž hlavním výrobním programem je výroba strojů na povrchové úpravy. K tomuto hodnocení budou využity modely založené na fuzzy logice, vytvořené ...