Now showing items 1-1 of 1

  • Využití umělé inteligence pro vyhodnocení bonity firmy 

    Šustrová, Tereza
    Diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro vyhodnocení bonity firmy z pohledu věřitele za použití umělé inteligence. Model je zpracován v programu MS Office Excel a MathWorks Matlab s využitím teorie fuzzy logiky.