Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické kyvadlo 

    Kučerová, Barbora
    Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním chování matematického kyvadla. Cílem této práce je odvodit rovnice matematického kyvadla, vypočítat trajektorie řešení a interpretovat jejich význam, klasifikovat ...
  • Planární dynamika matematického kyvadla 

    Rauš, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním pohybu jednoduchého a dvojitého kyvadla pomocí obyčejných diferenciálních rovnic. Jejím cílem je odvození pohybových rovnic, posouzení stability i periodického chování ...