Now showing items 1-4 of 4

 • Mazací okruh turbodmychadla Formule Student 

  Novotný, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá mazáním ložiskové skříně turbodmychadla. V první části se práce věnuje rešerši způsobům mazání ložiskové skříně, přičemž jsou popsány součásti tohoto systému a způsob distribuce maziva. Další ...
 • Nanášení tenkých kovových povlaků na polymerní materiály 

  Zatloukal, Filip
  Studium poddajných kontaktů z pohledu tribologických vlastností je velmi komplikované, jelikož materiály, jako jsou polymery či pryže, se vyznačují velmi nízkou odrazivostí a elektrickou vodivostí. Tyto vlastnosti významně ...
 • Oleje spalovacích motorů 

  Dzurenda, Ján
  Bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání v oblasti mazání spalovacích motorů, tj. systémy mazání, a oleji spalovacích motorů. V úvodu je práce zaměřena na problematiku mazacích systémů, jejich dělení ...
 • Vliv reologie maziv na tloušťku mazacího filmu. 

  Prášilová, Alena
  Mazání je důležitá součást strojírenství, která zajišťuje zvýšení životnosti strojních součástí, zmenšení tření a opotřebení materiálů a vede i ke snižování spotřeby energie. V této bakalářské práci jsou popsány základní ...