Now showing items 1-6 of 6

 • Domovní zabezpečovací systém 

  Martínek, Marek
  Úvodní kapitoly této práce se věnují druhům ochrany objektů, popisují prvky zabezpečovacích systémů a druhy čidel, které se v systémech vyskytují. Další kapitoly se věnují detektorům jiných nebezpečí než je trestná činnost ...
 • Návrh a realizace elektroniky a software autonomního mobilního robotu 

  Meindl, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vestavěného řídicího systému a navigačního softwaru autonomního mobilního robotu DACEP. Rešeršní část se věnuje výběru senzorického vybavení. V práci je popsán návrh vestavěného ...
 • Návrh a realizace vestavného systému řízení mobilního robotu Bender II 

  Meindl, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vestavěného řídicího systému pro čtyřkolový mobilní robot Bender II. V první části se zabývá rozborem použitelných platforem pro vestavěný řídicí systém a kinematikou čtyřkolového ...
 • Realizace inverzního kyvadla typu Cubli 

  Ježek, Michal
  Tato práce se zabývá vývojem a konstrukcí inverzního kyvadla inspirovaného projektem Cubli. Cílem je navrhnout a zrealizovat inverzní kyvadlo ve formátu jedné strany krychle balancující na jednom jejím vrcholu a využívající ...
 • Řízení modelu protokolem CAN 

  Procházka, Matěj
  Tato práce se zaměřuje ve významu technického textu na protokol CAN, jeho návrhu pro komunikaci s robotickým podvozkem. V první části práce obsahuje obecné informace o protokolu CAN a jeho nastavení a také náhled s jakými ...
 • Vývoj aplikací pro MCU/ARM 

  Pavlík, Radim
  Tato bakalářská práce se soustředí na možnosti a samotný vývoj aplikací pro mikrokontroléry struktury ARM v jednotném prostředí Mbed. Součástí práce je soubor ukázkových programů kteréžto mají sloužit studentům k seznámení ...