Now showing items 1-12 of 12

 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Svobodová, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je pomocí vybraných metod analyzovat zvolenou společnost, která se zabývá poskytováním technologií pro energetiku a automatizaci. Postupně je analyzováno vnější a vnitřní prostředí. Výsledkem ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Holík, Lenka
  V diplomové práci bude provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí, společně s finanční analýzou společnosti LAUFEN CZ, s.r.o. v letech 2006 až 2012. Diplomová práce bude rozdělena na teoretická východiska, ve kterých ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Schwarz, Petra
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu marketingové strategie společnosti GN s.r.o. se zaměřením na marketingový mix. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části se ...
 • Podnikatelský záměr 

  Marková, Adéla
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru, konkrétně návrhu na rozšíření výroby v malé strojírenské společnosti Unicode M&D, s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými východisky potřebnými ke ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření podniku 

  Kupec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu, konkrétně návrhu na rozšíření výrobního sortimentu v malé společnosti, zaměřené na vývoj, výrobu a servis elektronických zařízení, XY spol. s r.o. První ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Socha, Duncan
  V diplomové práci se zabývám problematikou informačního systému u vybrané společnosti. V první části diplomové práce popisuji teoretická východiska potřebná k pochopení problematiky. Ve druhé části jsou vypracovány analýzy, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barič, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením, analýzou a prípravou návrhov na zlepšenie informačného systému vybranej spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti poisťovníctva a zaoberá sa poskytovaním obhliadok motorových vozidiel a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tománek, Michal
  Predmetom tejto Diplomovej práce je posúdenie informačného systému v zvolenej spoločnosti Ryba Žilina s.r.o.. V tejto fáze posudzovania sa vychádza z rozsiahlych analýz a zistení. Po vyhodnotení použitých analytických metód ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hunalová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému vybrané společnosti, která se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti financí. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska k danému tématu a jsou ...
 • Posouzení informačního systému malého podniku a návrh změn 

  Jaroš, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a posouzení aktuálního stavu informačního systému malého podniku. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část analyzuje současnou ...
 • Posouzení objednávkového systému firmy a návrh změn 

  Zechmeisterová, Olga
  Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu online systému objednávek neboli softwarového tiketing nástroje vybrané společnosti za pomoci analytických metod. Na základě výsledků budou zkomponovány návrhy pro ...
 • Studie digitalizace a automatizace ve výrobním procesu vybraného podniku 

  Dolinský, Adam
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace podniku z hlediska automatizace a digitalizace jeho výrobního procesu a následným návrhem opatření respektujících prin-cipy štíhlé výroby, která mají za úkol pomoct tomuto ...