Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza vybrané firmy 

  Soukupová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou malého podniku ESTA, spol. s r.o. Obsahuje teoretická východiska, která jsou následně implementována do skutečné reality podniku, a to prostřednictvím SLEPTE analýzy, Modelu 7S, Porterovy ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Plaček, Petr
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na komplexní posouzení stavu středně velké výrobní společnosti, která byla zasažena celosvětovou krizí. Na základě souboru analýz se snažím odhalit rezervy v činnosti podniku, které ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Prokschová, Annette
  Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech 2014-2018 a návrhy na její zlepšení. Teoretická východiska práce vysvětlují základní pojmy a metody využité v ...
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školy 

  Soukupová, Šárka
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy ve městě Ivančice, a to jako společnosti s ručením omezeným. Návrh vychází z potřeb trhu a analýzy obecného i oborového okolí, pro které ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pretóry, Igor
  Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti BORS Břeclav a.s. a na základě zjištěných výsledků vytvořit vlastní návrhy na zlepšení. Analýza je provedena za období 2003 až 2012. V práci je také uvedeno ...