Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému řízení rizik ve společnosti 

    Bráblík, Richard
    Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku a návrhem systému řízení rizik. Popisovaným podnikem jsou Technické služby Vsetín, s.r.o. Společnost se zabývá hlavně sběrem a svozem směsného ...