Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Vudková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané obchodní korporace PRAMOS, a. s. v letech 2010 – 2014. Prostřednictvím podpůrných informačních zdrojů, zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy definuje ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Karafiátová, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví společnosti NanoTrade s.r.o. pomocí finanční analýzy. Teoretická část se skládá z vymezení interního a externího prostředí podniku a metod finanční analýzy. ...
 • Návrh systému řízení rizik ve společnosti 

  Bráblík, Richard
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku a návrhem systému řízení rizik. Popisovaným podnikem jsou Technické služby Vsetín, s.r.o. Společnost se zabývá hlavně sběrem a svozem směsného ...