Now showing items 1-20 of 38

 • Analyses of truck powertrain torque and vibration 

  Kučera, Pavel; Píštěk, Václav (JVE Intenational, 2017-05-30)
  The article deals with an analysis of the mean value of the torque of the truck with 8x8 drive. Torque was measured using a noncontact device on the powertrain shaft. This shaft is used to drive the first front axle. For ...
 • Analýza bimetalové spouště 

  Zelenka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá tepelnou spouští v elektrických samočinných spínacích přístrojích. První část práce slouží jako podklad pro návrh bimetalového prvku v tepelné nadproudové spoušti spínacího přístroje. Uvádí ...
 • An Automatic Technique for MRI Based Murine Abdominal Fat Measurement 

  Tang, Y.; Simerly, R.; Moats, R. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  Because of the well-known relationship between obesity and high incidence of diseases, fat related research using mice models is being widely investigated in preclinical experiments. In the present study, we developed a ...
 • Contactless Area Measurement (Contactless Planimeter) 

  Ricny, V.; Stancik, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-06)
  The paper describes the designed hardware and software systems (so-called planimeters) for contactless measurement of areas (eventually geometric distances between two selected points) of planar projections of various ...
 • Částice v ovzduší a možnosti jejich měření 

  Kantor, Radek
  Obsahem této práce je dozvědět se něco o základech aerosolů, jejich vlastnostech a různých způsobech měření. V dnešní době je téma částic v ovzduší velmi důležité, protože je známo, že částice v ovzduší mohou mít neblahé ...
 • Disperzní vlivy na vysokorychlostní přenos optickou sítí 

  Filip, Tomáš
  Práce se zabývá principem optického přenosu, jeho přenosovými médii a dále pak výhodami a nevýhodami. V první polovině se zaměří na nežádoucí vlivy působící na přenos signálu v optických sítích, na disperzní vlivy a zejména ...
 • Experimentální měření a simulace nízkoenergetické komunikační sítě VUT dlouhého dosahu 

  Štrajt, Martin
  Práce se zabývá popisem, simulací a měřením pokrytí nízkoenergetické komunikační sítě dlouhého dosahu využívající technologii LoRaWAN. Je zde uvedena definice a začlenění moderních Low Power WAN sítí, zkrácený popis ...
 • Kontrola těsnosti světlometů 

  Maule, Jiří
  Úkolem této práce je popis a rozbor kontroly těsnosti předních světlometů v automobilovém průmyslu. V úvodní části se tato práce zabývá teoretickým rozdělením dle zdroje světla, vývojem a stavbou světlometu. V další části ...
 • Metodika měření optických sítí FTTH 

  Gajdoš, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout metodiku měření optických sítí FTTH z pohledu odlišnosti od běžných měření optických sítí a pomocí této metodiky provést měření na praktickém modelu pasivní optické sítě se splitterm ...
 • Metody řešení vlivu optické disperze na stávajících optických sítích 

  Prášil, Jiří
  Práce se zabývá analýzou současných diagnostických metod optických tras se zaměřením na optické disperze u jednovidových vláken. Na začátek jsou popsány chromatická a polarizační vidová disperze, příčiny vzniku a jejich ...
 • Měření mechanických a elektrických veličin na dvojkovech 

  Kocian, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na bimetaly. V teoretické části je nejdříve popsán princip fungování bimetalů, poté důležité parametry bimetalu včetně matematických popisů. Dále jsou zmíněné a matematicky popsané způsoby ...
 • Měření průtoku horkých zaprášených plynů 

  Dostál, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření horkých zaprášených plynů. V úvodu jsou nastíněny problémy měření. Další část práce obsahuje teoretický úvod k měření průtoku plynů. V navazujících kapitolách jsou popsány ...
 • Měření průtoku horkých zaprášených plynů 

  Dostál, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření horkých zaprášených plynů. V úvodu jsou nastíněny problémy měření. Další část práce obsahuje teoretický úvod k měření průtoku plynů. V navazujících kapitolách jsou popsány ...
 • Měření tvrdosti na rotačních součástech. 

  Muzikant, Miroslav
  První část této práce se zabývá teoretickým rozborem základních metod měření tvrdosti. Druhá část popisuje problematiku měření tvrdosti na rotačních součástech a to zejména přípravu měřené plochy a ustavení těchto součástí. ...
 • Měření vlhkosti 

  Hřib, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením vlhkosti ve stavebních materiálech, se zaměřením na kapacitní a mikrovlnnou metodu. Cílem práce bylo zjistit, jestli by tyto metody byly možná použít při zjišťování rozložení vlhkosti ...
 • Měření vzdálenosti a rychlosti pomocí vysílačů a přijímačů ultrazvuku 

  Vláčil, Martin
  Práce se zabývá problematikou využití ultrazvuku k měření vzdálenosti a rychlosti těles. Podrobně rozebírá princip takového měření, možná omezení a úskalí. Je v ní prezentován způsob možného řešení a jeho testování v praxi, ...
 • Moderní trendy v technickém měření 

  Kollmann, Ladislav
  Bakalárska práca je zameraná na moderné trendy v technickom meraní. Prvá časť je venovaná postaveniu merania v technickej praxi, smerom jeho vývoja a analýze niektorých výbraných trendov. Dôraz sa kladie na snahu o ...
 • Monitor vlhkosti tkaniny 

  Prokop, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro monitoring vlhkosti tkanin. Jedná se o experimentální zařízení, které by mohlo v budoucnu sloužit k včasné detekci úniku moči u pacientů a dětí. Zařízení ...
 • Možnosti měření geometrické přesnosti obrobku 

  Tvardek, Michal
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti měření geometrické přesnosti obrobku. V úvodní části se věnuji popisu a grafické interpretaci geometrických tolerancí a parametrů struktury povrchu, včetně jejich ...
 • Návrh systému pro měření plechových odřezků 

  Ďurkovský, Jaroslav
  Táto práca sa zaoberá návrhom a testovaním zariadenia na automatické meranie plechových odrezkov obdĺžnikového tvaru. Výsledné zriadenie musí dosahovať požadovanú presnosť, rýchlosť merania a cenou vyhovovať požiadavkám ...