Now showing items 1-3 of 3

 • Modelování kmitání dynamické soustavy s n-stupni volnosti 

  Horák, Petr
  Cílem této práce je pro zadanou soustavu hmotných bodů sestavit matematický model. Spočítat vlastní frekvence a jím příslušející vlastní tvary kmitání. V práci je uvedeno rozdělení kmitání, podle různých hledisek. Zadaná ...
 • Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti 

  Ondra, Václav
  Cílem této práce je pro zadanou dynamickou soustavu s více stupni volnosti sestavit a vyřešit pohybové rovnice. V úvodu práce jsou shrnuty základní poznatky o dynamických kmitavých soustavách, jejich rozdělení, způsob ...
 • Porovnání metod řešení nelineárních dynamických soustav 

  Krejčí, Jaroslav
  Cílem této práce je provést řešení pro daný typ nelineární dynamické soustavy o jednom stupni volnosti pomocí různých přibližných analytických metod a provést jejich vzájemné srovnání. V úvodu práce jsou popsány základní ...