Now showing items 1-1 of 1

  • Design mechanické sponkovačky 

    Tomášková, Lucie
    Tématem mé bakalářské práce je design mechanické sponkovačky. Produkt je nejdříve analyzován z designerské, marketingové a technické stránky. Na základě analýz je navržen nový design, který splňuje ergonomické, technické ...