Now showing items 1-4 of 4

 • Modelování kmitání dynamické soustavy s n-stupni volnosti 

  Horák, Petr
  Cílem této práce je pro zadanou soustavu hmotných bodů sestavit matematický model. Spočítat vlastní frekvence a jím příslušející vlastní tvary kmitání. V práci je uvedeno rozdělení kmitání, podle různých hledisek. Zadaná ...
 • Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti 

  Ondra, Václav
  Cílem této práce je pro zadanou dynamickou soustavu s více stupni volnosti sestavit a vyřešit pohybové rovnice. V úvodu práce jsou shrnuty základní poznatky o dynamických kmitavých soustavách, jejich rozdělení, způsob ...
 • Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti 

  Světnický, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit na základě pohybových rovnic matematický model kmitající soustavy s více stupni volnosti. V úvodu je popsáno teoretické rozdělení dynamických kmitajících soustav a jejich hlavní vlastnosti. V ...
 • Porovnání metod řešení nelineárních dynamických soustav 

  Krejčí, Jaroslav
  Cílem této práce je provést řešení pro daný typ nelineární dynamické soustavy o jednom stupni volnosti pomocí různých přibližných analytických metod a provést jejich vzájemné srovnání. V úvodu práce jsou popsány základní ...