Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení vybraných úloh pružnosti pomocí Airyho funkce napětí 

    Koch, Martin
    Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných úloh z pružnosti pevnosti pomocí Airyho funkce napětí. V práci je nejprve popsáno užití a zavedení této funkce a metody, které funkci využívají při řešení úloh. Ve výpočetní ...