Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh digitálního dvojčete CNC obráběcího stroje 

    Staněk, Václav
    Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu digitálních dvojčat obráběcích strojů a aplikací navržených postupů na případové studii – digitálním dvojčeti obráběcího stroje MCV 754 Quick. Úvodní část diplomové práce ...
  • Virtuální dvojče pro testbed Průmyslu 4.0 

    Husák, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá tvorbou digitálního dvojčete pro tesbed Barman. Barman je školní model autonomní linky míchaných nápojů, který demonstruje principy Průmyslu 4.0. Teoretická část práce diskutuje nad volbou ...