Now showing items 1-6 of 6

 • Klasifikace dat v obraze pomocí nástrojů pro strojové učení v jazyce Python 

  Voronin, Artyom
  Tato práce se zabývá problematikou klasifikace dat v obrazu pomocí nástrojů pro strojové učení v jazyce Python. Cílem je ověření možností přetrénovaní existujících modelů na vlastní data a zhodnocení efektivity a náročností ...
 • Modelování a řízení mechatronických soustav v SolidWorks a NI LabVIEW 

  Fridrichovský, Jan
  Při návrhu mechatronického systému je třeba implementovat řízení do mechanismu technologického výrobku. Je proto zapotřebí vytvoření propojení nástroje pro návrh řízení a nástroje pro CAD návrhy mechanismů. Na tuto potřebu ...
 • Návrh a realizace laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo řízené setrvačníkem" 

  Novotný, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu inverzního kyvadla řízeného setrvačníkem, což je soustava nestabilního ramene s elektromotrem a reakčním kolem na svém konci. Moment motoru působící na setrvačník vyvolává i ...
 • Návrh absolutních snímačů polohy s Hallovými sondami 

  Pikula, Jiří
  Práce se zabývá možností použití lineárních Hallových snímačů vyráběných jako integrované obvody pro konstrukci absolutních snímačů polohy a natočení. Hallovy snímače ve spojení s permanentními magnety umožňují rozměrově ...
 • Systém pro výměnu nástrojů pro 3D tiskárnu 

  Karniš, Radim
  Práce se zabývá návrhem a implementací systému pro výměnu nástrojů pro 3D tiskárnu. Důsledkem tohoto rozšíření je umožnění multimateriálního tisku a použití množství aktivních i pasivních nástrojů během jediného výrobního ...
 • Využití knihovny OpenCV pro mechatronické aplikace 

  Černil, Martin
  Tato práce se zabývá seznámením se s knihovnou počítačové vize OpenCV, která je následně implementovaná do tří zaměřením odlišných úloh pomocí programovacího jazyka Python. Těmito úlohami jsou rozpoznání objektu a jeho ...