Now showing items 1-4 of 4

 • Automatické generování wiki stránek z e-mailů a IS 

  Vavřínek, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením rozšíření pro stávající informační systém NLPIS. Součástí řešení je vytváření a údržba automaticky generovaných stránek pro projekty do aplikace MediaWiki. Data budou do MediaWiki ...
 • Modul pro správu úkolů do systému NLPIS 

  Žurek, Aleš
  Tato bakalářská práce analyzuje dosavadní informační systém NLPIS a jeho součásti. Obsahuje návrh a implementaci, která rozšiřuje dosavadní možnosti systému NLPIS a upravuje jeho součásti. Zaměřuje se přitom na správu úkolů ...
 • Modul Wiki v informačním systému 

  Volf, Tomáš
  Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit vlastní modul wiki do informačního systému fakulty na základě poznatků ze známých systémů wiki. Práce seznamuje se základními informacemi a syntaxí tří systémů wiki, konkrétně ...
 • Offline editor wiki pro Android 

  Chrastina, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá wiki weby a mobilní platformou Android. Jejím cílem je vytvořit aplikaci, která umožňuje offline editaci wiki webů na mobilních zařízeních. Tato aplikace má být zaměřena na přívětivé uživatelské ...