Now showing items 1-3 of 3

 • Rozpoznávání rukou psaného textu 

  Zouhar, David
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním rukou psaných znaků v reálném čase. Popisuje způsoby, kterými jsou zpracovávány vstupní data a klasi kační metody, které se pro rozpoznávání používají. Zvláště se zaměřuje na ...
 • Služba pro streamování hudby 

  Škultéty, Erik
  Tato práce se zabývá problematikou streamované hudby a následně pak implementací vzorové aplikace pro mobilní zařízení běžící na platformě MeeGo. Tato aplikace se v základu opírá o služby protokolu RTP, který je dostupný ...
 • Víceuživatelská mapová aplikace pro mobilní zařízení 

  Utěkal, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu a implementaci víceuživatelské mapové aplikace pro mobilní zařízení. Cílem práce je vytvoření koordinačního systému určeného primárně pro řízení mobilních jednotek Policie České ...