Now showing items 1-3 of 3

 • Měření a analýza vibrací elektrického stroje 

  Kováč, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vibráciami, ako zdrojom informácii pre analýzu diagnostikovaného zariadenia, ktoré je zdrojom vibrácií, z hžadiska včasnej detekcie vznikajúceho problému, ktorý by mohol závažne ovplyvniť ...
 • Moderní trendy v technickém měření 

  Kollmann, Ladislav
  Bakalárska práca je zameraná na moderné trendy v technickom meraní. Prvá časť je venovaná postaveniu merania v technickej praxi, smerom jeho vývoja a analýze niektorých výbraných trendov. Dôraz sa kladie na snahu o ...
 • Návrh systému pro měření plechových odřezků 

  Ďurkovský, Jaroslav
  Táto práca sa zaoberá návrhom a testovaním zariadenia na automatické meranie plechových odrezkov obdĺžnikového tvaru. Výsledné zriadenie musí dosahovať požadovanú presnosť, rýchlosť merania a cenou vyhovovať požiadavkám ...