Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy řazení v jazyce C 

    Vaněk, Jiří
    Tato práce se zabývá řadicími algoritmy z pohledu jejich studia. Jejím účelem je poskytnout studentům materiály, které jim mohou pomoci v pochopení těchto algoritmů. Práce se skládá z přepsání části studijní opory předmětu ...
  • Demonstrační program metod řazení v jazyce C 

    Pernica, Lukáš
    V oboru informačních technologií je jednou ze základních dovedností každého programátora zvládnutí problematiky řadicích algoritmů. Řadicí algoritmy jsou využívány ve velmi širokém rozmezí a i když se v každém programovacím ...