Now showing items 1-4 of 4

 • Kinetika degradace inkjetových barviv 

  Buteková, Silvia
  Stabilita atramentových výtlačkov je závislá od množstva faktorov. Ich vzájomné pôsobenie urýchľuje degradáciu výtlačkov. Veľmi významnú úlohu v stabilite zohráva práve okolité prostredie, kedy výtlačky degradujú významne ...
 • Návrh systému pro měření plechových odřezků 

  Ďurkovský, Jaroslav
  Táto práca sa zaoberá návrhom a testovaním zariadenia na automatické meranie plechových odrezkov obdĺžnikového tvaru. Výsledné zriadenie musí dosahovať požadovanú presnosť, rýchlosť merania a cenou vyhovovať požiadavkám ...
 • Řízení dvojice spřažených stejnosměrných motorů 

  Orávik, Tomáš
  Práca sa zaoberá riadením dvojice spojených jednosmerných motorov pomocou programového prostredia LabVIEW, komunikujúceho s modelom Compact cRio 9076 a modulom NI 9505, metódami na identifikáciu parametrov sústav a návrhovými ...
 • Řízení dvojice spřažených stejnosměrných motorů 

  Orávik, Tomáš
  Práca sa zaoberá riadením dvojice spojených jednosmerných motorov pomocou programového prostredia LabVIEW, komunikujúceho s modelom Compact cRio 9076 a modulom NI 9505, metódami na identifikáciu parametrov sústav a návrhovými ...