Now showing items 1-20 of 24

 • Algoritmizace a implementace automatického obchodního systému v prostředí devizových trhů 

  Foltýn, Adam
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh, algoritmizaci, implementaci a optimalizaci automatického obchodního systému (AOS) pro devizový trh Forex. Systém je naprogramován v jazyce MQL 4, který je speciálně používán v obchodní ...
 • Analýza finančních trhů pomocí technické analýzy 

  Beran, Adam
  Tato bakalářská práce řeší způsoby, metody a strategie obchodování na finančním trhu zvaném Foreign Exchange (Forex). Práce pojednává o investiční strategii zaměřené na obchodování měnových párů. Mezi nejvíce obchodované ...
 • AOS: Správa virtuálních objednávek 

  Navrátil, Leoš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat centrální systém pro zadávaní, uzavírání a evidenci objednávek pro větší počet vzdálených klientů. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí abstrakce obchodního pokynu v ...
 • Automatický obchodní systém na trzích CFD 

  Novák, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem, optimalizací a testováním automatického obchodního systému (AOS) určeného pro obchodování CFD kontraktů. Výsledná strategie je založena na kombinaci klouzavého průměru a speciálně navrženého ...
 • Automatický obchodní systém pro komoditní trhy 

  Kliment, Vojtěch
  Tato diplomová práce se primárně zabývá návrhem a vývojem vlastního automatického obchodního systému (AOS) se specializací na komoditní trhy, zejména kukuřici, sóju, pšenici a okrajově i zlato. Dále jsou popsány některé ...
 • Automatický obchodní systém pro obchodování s komoditami 

  Brábník, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou automatického obchodního systému pro obchodování na komoditní burze. Automatický obchodní systém je pro účely této práce založen na principu adaptivního klouzavého průměru. Tento ...
 • Investiční modely v prostředí finančních trhů 

  Bezděk, Petr
  Obsahem mé diplomové práce je vytvoření automatického obchodního systému aplikovatelného na reálném obchodním účtu především na finančních trzích měnových párů. Práce je rozdělena do několika částí, kdy v té teoretické ...
 • Investiční modely v prostředí finančních trhů 

  Repka, Martin
  Diplomová práca za zameriava na problematiku automatických obchodných systémov (AOS) na obchodovanie na finančných trhoch. Popisuje teoretické základy finančných trhov, rôzne prístupy k technickej analýze a poznatky o AOS. ...
 • Návrh a implementace automatického obchodního systému pro měnový trh 

  Vojtěch, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie a následnou implementací na ní založeného automatizovaného obchodního systému pro měnový trh forex. V práci je navržena „breakoutová“ obchodní strategie s filtrováním ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému 

  Ondo, Ondrej
  Diplomová práca za zameriava na problematiku automatických obchodných systémov (AOS) na obchodovanie na devízových trhoch. Popisuje teoretické základy finančných trhov, prístupy k technickej analýze a problematiku tvorby ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému na měnových trzích 

  Kanoš, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh automatického obchodního systému pro obchodování na měnových trzích. Součástí práce je testování tohoto systému na historických datech a jeho optimalizace pro dosahování stability ...
 • Návrh a optimalizace obchodní strategie na finančních trzích 

  Pospíšil, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací obchodní strategie na forexových trzích a to především na měnový pár EURUSD. Strategie je založena na standardních technických indikátorech, následně je optimalizována ...
 • Návrh automatického obchodního systému na devizových trzích s využitím fraktální geometrie 

  Babič, Vojtěch
  Práce se zaměřuje na současné přístupy k technické analýze, automatickým systémům a shrnuje zajímavé poznatky, dle kterých je následně navržen a implementován automatický obchodní systém, se kterým je možné obchodovat v ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro měnový trh 

  Polanský, Jan
  Diplomová práce se zabývá obchodováním na měnovém trhu. Jejím cílem je vytvoření automatického obchodního systému založeném na technické analýze. Práce je rozdělena do několika částí. Po seznámení s teoretickými poznatky ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro obchodování na forexu 

  Poláchová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatického obchodního systému pro obchodování na měnovém trhu. Na základě technických indikátorů je v jazyce MQL4 vytvořen obchodní systém pro platformu MetaTrader 4. Součástí práce ...
 • Návrh automatického obchodního systému s využitím fraktální geometrie 

  Malý, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a predikcí devizových trhů. Práce vychází z hypotézy fraktálního trhu a k jeho predikci využívá nástroje založené na fraktální geometrii. V rámci práce jsou také diskutovány možnosti ...
 • Návrh automatizovaného obchodného systému na bázi trendových ukazateľov a oscilátorov 

  Kucbel, Jozef
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a optimalizáciou obchodnej stratégie na menových trhoch za účelom maximalizácie zisku a to na menovom páre EURUSD. Stratégia je založená na štandardných technických indikátoroch a testovaná ...
 • Návrh obchodní strategie pro řízení volného finančního kapitálu 

  Drábek, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na navržení obchodní strategie pro řízení volného finančního kapitálu. Navržená obchodní strategie je testována v prostředí měnových trhů a využívá pravidel technické analýzy, konkrétně Fibonacciho ...
 • Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů 

  Novák, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a optimalizaci automatického obchodního systému, se kterým bude možné obchodovat v prostředí FOREXu. Cílem je vytvořit obchodní strategii, která bude relativně bezpečná, stabilní ...
 • Technická analýza 

  Ručka, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na podrobný popis technické analýzy a seznámení se s možnostmi fundamentální analýzy. V teoretické části se práce zabývá popisem fungování měnového trhu, popisem nejpoužívanějších technických ...