Now showing items 1-2 of 2

  • Application Of Optimisation Methods For Mri Data Segmentation 

    Olešová, Kristína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    The presented paper describes a use of metaheuristic algorithm for medical image segmentation. First section is dedicated to a brief introduction to the principles of this kind of segmentation and second section is used ...
  • Heuristické řešení plánovacích problémů 

    Novotná, Kateřina
    Tato práce se zabývá metaheuristickými algoritmy a jejich implementací do nástroje Drools Planner. Drools Planner je open source nástroj pro řešení optimalizačních problémů. V této práci je popsán návrh a implementace ...