Now showing items 1-11 of 11

 • 3D Metamaterial Based on a Regular Array of Resonant Dielectric Inclusions 

  Vendik, I.; Odit, M.; Kozlov, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-06)
  The 3D regular lattice of bi-spherical dielectric resonant inclusions arranged in a cubic lattice as two sets of spheres made from the same dielectric material having different radii and embedded in a host dielectric ...
 • Complementary Split Ring Resonator Based Triple Band Microstrip Antenna for WLAN/WiMAX Applications 

  Ali, W.; Hamad, E.; Bassiuny, M.; Hamdallah, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  A new simple design of a triple-band microstrip antenna using metamaterial concept is presented in this paper. Multi-unit cell was the key of the multi resonance response that was obtained by etching two circular and one ...
 • The Design and Realisation of Metamaterial 

  Kovaľová, Soňa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The work discusses periodic resonant structures with negative permeability (metamaterials) as an improvement of NMR tomograph resolution. The aim of work is to design and adjust magnetoinductive lens for application in ...
 • Impedance Bandwidth and Gain Improvement for Microstrip Antenna Using Metamaterials 

  Xiong, H.; Hong, J. S.; Peng, Y. H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  An improved ultra-wideband (UWB) and high gain rectangular antenna is specifically designed in this paper using planar-patterned metamaterial concepts. The antenna has isolated triangle gaps and crossed gaps etched on the ...
 • Miniaturized Wideband Bandpass Filter with Wide Stopband using Metamaterial-based Resonator and Defected Ground Structure 

  Chaimool, S.; Akkaraekthalin, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-06)
  This paper presents a miniaturized wideband bandpass filter with wide stopband performance. It is shown that the coupled metamaterial-based resonators (MBRs) incorporating with the defected ground structure (DGS) can ...
 • Modelování mikrovlnných rezonátorů z metamateriálů 

  Zvolenský, Tomáš
  Práce je věnována modelování mikrovlnných rezonátorů z metamateriálů (materiálů se záporným indexem lomu). V úvodu je rozebráno, co metamateriály jsou, jak se vytvářejí a které jejich vlastnosti jsou podstatné při návrhu ...
 • Návrh a realizace metamateriálové struktury 

  Kovaľová, Soňa
  Práca sa zaoberá návrhom periodických rezonančných štruktúr, skúmaním ich vplyvu na okolité elektromagnetické pole a realizáciou magnetoinduktívnej šošovky s potenciálnym využitím pri zobrazovaní pomocou nukleárnej magnetickej ...
 • Návrh planárních anténních struktur z metamateriálů 

  Javora, Petr
  V této práci jsou studovány základní principy metamateriálů, které vykazují v mikrovlnné technice nezvyklé vlastnosti jako je záporná permitivita či permeabilita. Jsou zde popsány typy a vlastnosti antén tvořených metamateriály.
 • Planar Resonators for Metamaterials 

  Blaha, M.; Machac, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-09)
  This paper presents the results of an investigation into a combination of electric and magnetic planar resonators in order to design the building element of a volumetric metamaterial showing simultaneously negative electric ...
 • Polarization-Dependent Multi-Functional Metamaterial as Polarization Filter, Transparent Wall and Circular Polarizer using Ring-Cross Resonator 

  Zhang, Z.; Cao, X.; Gao, J.; Li, S.; Xu, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  We propose a polarization-dependent multi-functional metamaterial using ring-cross resonator. Based on the analysis of surface current distributions induced by different polarized incidence, we demonstrate that the proposed ...
 • Simple Mu-Negative Half Mode CRLH Antenna Configuration for MIMO Applications 

  Abdalla, M. A.; Ibrahim, A. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  A design of compact size mu-negative half mode composite right left handed metamaterial antenna, using only series capacitive loading, for MIMO application is presented. The proposed configuration is simple as it is realized ...