Now showing items 1-7 of 7

 • Arduino meteostanice 

  Navrátil, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření bezdrátové, solárně napájené meteostanice postavené na platformě Particle. Skládá se z modulu Photon, solárního panelu, senzorů k měření teploty, tlaku a rychlosti větru a webserveru. ...
 • Automatizovaný měřící systém pro zavlažování rostlin s IoT konektivitou 

  Lahoda, Vladimír
  Tato bakalářská práce pojednává o IoT sítích a uvažuje jejich použití jako součást embedded zařízení. Účelem tohoto zařízení je řídit záhonek či zahrádku na základě údajů ze senzorů monitorujících okolní prostředí. Zařízení ...
 • Bezdrátová meteorologická stanice 

  Mieržwinský, Leon
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci prototypu domácí bezdrátové meteostanice. Cílem je měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku. Naměřené údaje jsou ukládány do externí paměti a je ...
 • Meteostanice 

  Beneděla, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací koncepce domácí meteostanice, která se skládá ze tří částí, a to měřicí centrály, zobrazovací stanice a bezdrátového přijímacího modulu USB. Měřicí centrála se zabývá sběrem základních ...
 • Meteostanice s rozhraním Ethernet 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí meteorologické stanice. Meteorologická stanice je navržena a zkonstruována tak, aby byla schopna měřit základní meteorologické veličiny (teplotu, vlhkost vzduchu, tlak ...
 • Sběr a přenos meteorologických dat 

  Holínek, Pavel
  Práce pojednává o sběru a prezentaci meteorologických dat. Pro získání dat byla použita digitální i analogová čidla, která zpracovává mikrokontrolér ATmega16. Stanice má 2 moduly. První je určený pro monitorování vnitřních ...
 • Využití meteo stanice WXT520 pro měření v oblasti větrné energetiky 

  Skalička, Jiří
  Tato práce čtenáře uvede do základů větrné energetiky. Vysvětluje vznik větru, rozdělení větrných motorů, rozdělení větrných elektráren dle instalovaného výkonu, popisuje základní metody pro určení pole větru a větrný ...