Now showing items 1-10 of 10

 • 3D model kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné 

  Giemza, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je geodetické zaměření a vyhotovení 3D modelu kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné. Úvodem je pojednáno o historii kostela a jeho lokalizaci. Následuje popis sběru dat, výpočetních prací ...
 • Mapová dokumentace historického vývoje obce Němšová 

  Zajacová, Terézia
  Obsahom bakalárskej práce je analýza mapových podkladov mesta Nemšová. Bakalárska práca podrobne popisuje mapové podklady a ich obsah, ktorý je vhodný pre hodnotenie historického vývoja mesta. Dostupné mapové podklady ...
 • Tvorba digitálního modelu terénu zadané části lokality Jedovnice 

  Klusák, Petr
  Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního modelu terénu (DMT). Přidělená data byla zpracována, aktualizována, sjednocena a následně na jejich základě vyhotovena účelová mapa v měřítku 1:500. Zájmová oblast se ...
 • Tvorba účelové mapy na lokalitě V zrcadlech - jižní část 

  Chalupková, Klára
  Záměrem bakalářské práce je geodetické zaměření lokality bývalé důlní těžby V zrcadlech a tvorba účelové mapy zájmové oblasti v měřítku 1:500 a to dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. První část ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Zoubek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením, výpočetními pracemi a vyhotovením účelové mapy v lokalitě Brno – Chrlice. Výsledkem práce je digitální mapa v měřítku 1:500 vyhotovena v programech MicroStation a MGEO.
 • Vektorizace polohopisu s využitím mračen bodů pořízených skenováním 

  Lokšová, Romana
  Predmetom diplomovej práce je vektorizácia nad mračnami bodov, ktoré sú vyhotovené rôznym technikami. Vektorizácie slúžia ako podklad pre porovnanie so skutočným stavom v teréne získaným meraním v teréne a s DKM
 • Vytvoření panelu úloh v programu MicroStation pro kresbu účelové mapy 

  Šanta, Daniel
  Výsledkem této bakalářské práce je vytvoření panelu úloh v programu MicroStation PowerDraft V8i, na základě směrnice dodané firmou „Brněnské vodárny a kanalizace a.s.“, který bude použit pro tvorbu účelové mapy v měřítku ...
 • Zaměření a vyhotovení technické dokumentace objektu kostela 

  Ferencová, Anna
  Cieľom diplomovej práce je výkresová dokumentácia chrámu sv. Petra a Pavla v obci Banské. Úvodná časť je venovaná stručnému prehľadu o danej problematike. V práci je uvedený základný popis lokality a popísané jednotlivé ...
 • Zaměření chaty Libušín na Pustevnách 

  Štěpánová, Marie
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením účelové mapy historické chaty Libušín na Pustevnách ve stavu po ničivém požáru v březnu 2014. Součástí výstupů je polohopisný a výškopisný plán objektu včetně zákresu půdorysu sklepních ...
 • Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice v úseku 1,1 - 1,6 km 

  Chládeková, Paulína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tachymetrickým zameraním časti údolia potoka Lubě medzi obcami Skalička a Malhostovice v okrese Brno – venkov. Výsledkom je účelová mapa v mierke 1:500, v súradnicovom systéme S–JTSK s ...