Now showing items 1-5 of 5

 • Hardware a software pro mobilní roboty 

  Sárközy, Gabriel
  Cílem projektu je modifikovat hardware a software malých mobilních robotů, aby lépe plnily soutěžní úkoly v třídě Micromouse a Path Follower. První část projektu zahrnuje oživení a zdokumentování aktuálního stavu robota ...
 • Integrované MEMS akcelerometry 

  Schimitzek, Aleš
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s MEMS akcelerometry, vybrat dva vhodné akcelerometry, které by se dali použití na roboty micromouse. Vybrané dva akcelerometry porovnat mezi sebou a zhodnotit tyto dva akcelerometry.
 • Mobilní robot Micromouse II 

  Pavláček, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mobilního robota kategorie IEEE Micromouse. Cílem je sestavit funkční konstrukci robota použitelného pro účely testování metod mapování a lokalizace. Práce se dále zabývá návrhem ...
 • Model robotu v Pythonu 

  Fikar, Josef
  Práce se zabývá vytvořením simulačního prostředí pro mobilní robot určený pro soutěž Micromouse. Dále vytvořením ovládacího rozhraní pro tuto simulaci jako nezávislé aplikace a jejich vzájemnou komunikací. Simulace má ...
 • Využití optické myši pro snímání polohy robotu Micromouse 

  Cintula, Ladislav
  Cieľom práce je využitie optického senzoru ADNS-2610 firmy Avago Tech-nologies Inc. pre meranie polohy mobilného robotu kategórie micromouse. Obvod ADNS-2610 predstavuje kompletný optický senzor s malým rozlíšením, ktorý ...