Now showing items 1-20 of 27

 • Automatická verifikace v procesu soubežného návrhu hardware a software 

  Charvát, Lukáš
  Předmětem dizertační práce je návrh nových technik pro verifikaci hardwaru, které jsou optimalizovány pro použití v procesu souběžného vývoje hardwaru a softwaru. V rámci tohoto typu vývoje je hardware spolu se software ...
 • Bluetooth keš 

  Franek, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem bluetooth cache pro hru geocaching. Stručně popisuje, co je to geocaching a popisuje bluetooth cache. Dále popisuje výběr hardware pro realizaci, návrh schématu zapojení i plošného spoje. Pomocí ...
 • Digitálně řízení tyristorový zdroj s GSM komunikací 

  Buday, Martin
  Obsahom tejto Diplomovej práce je návrh digitálneho riadenia pre tyristorový zdroj s GSM komunikáciou. Určený pre protikoróznu ochranu. Práca obsahuje návrh celého zariadenia od prvotných návrhov schém až po konečný výrobok. ...
 • Komunikační systém s rozprostřeným spektrem 

  Machala, Pavel
  Tato práce je zaměřena na problematiku kolem komunikačního systému s přímým rozprostřením spektra signálu DS-SS. V práci je nastíněn teoretický rozbor této techniky a následně je vytvořen návrh komunikačního systému. ...
 • Kytarový procesor 

  Novák, Jakub
  Analogové efekty jsou nedílnou součástí moderního muzikanta. Postupující doba nutí hráče na kytaru obměňovat a vytvářet nové tóny linoucí se z jejich hudebních aparatur. To se bohužel nepodaří pomocí pouze jednoho efektu, ...
 • Laboratorní zdroj řízený MCU 

  Požár, Marek
  Laboratorní zdroj je základní a téměř nezbytnou součástí každé moderní laboratoře elektrotechniky. Bez kvalitního laboratorního zdroje se při vývoji elektronických zařízení neobejdeme. Jeho hlavní funkce spočívá v dodání ...
 • Meřicí přípravek připojitelný přes rozhraní USB 

  Flek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnutí a sestrojení optimálního elektrického zapojení, které bude suplovat funkci digitálního osciloskopu. Práci je moţné rozdělit na 3 části, první část je věnována problematice vzorkování ...
 • Měřič rychlosti RC modelů aut 

  Fadrný, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce je navrhnout zařízení pro měření rychlosti, zrychlení a přetížení pro RC model auta. Zařízení bude naměřená data ukládat do paměti a po ukončení jízdy se data budou přesouvat do PC pomocí USB kabelu.
 • Mikrokontrolérem řízené spínací hodiny 

  Heralecký, Lukáš
  Bakalářská práce s názvem „Mikrokontrolerem řízené spínací hodiny“ je zaměřena na návrh a praktické využití zařízení, které bude schopno v závislosti na vnějších podnětech vykonávat jednoduché úkony. V této práci jsou ...
 • Mikroprocesorem řízené ovládání osvětlení 

  Janča, Adam
  Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro číslicové řízení osvětlení v místnostech. Návrh systému začíná zvolením vhodné koncepce systému s ohledem na snadnou obsluhu a propojení s dosavadní světelnou soustavou. Jádro ...
 • Mikroprocesorem řízený měřič výkonu do kmitočtu 10GHz 

  Klíma, Martin
  Cílem této práce je navrhnout mikrokontrolérem řízený měřič výkonu založený na logaritmickém detektoru AD8317 firmy Analog Devices, vytvořit desku plošných spojů a ověřit základní funkčnost. Logaritmický detektor AD8317 ...
 • Mikroprocesorem řízený nabíječ baterií 

  Michalčík, Bohumil
  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou impulzných zdrojov a všeobecným nabíjaním batérií ako aj typmi nabíjacích charakteristík. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného impulzného nabíjača. ...
 • Mikroprocesorem řízený nabíječ baterií 

  Michalčík, Bohumil
  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou impulzných zdrojov a všeobecným nabíjaním batérií ako aj typmi nabíjacích charakteristík. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného impulzného nabíjača. ...
 • Mikroprocesorem řízený regulovatelný zdroj 

  Michalčík, Bohumil
  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou regulovateľných zdrojov ovládaných mikrokontrolérmi a ich druhmi. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného regulovateľného zdroja. Návrh sa zakladá na ...
 • Moderní způsoby programování mikrokontroléru 

  Medla, Eduard
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními způsoby programování mikrokontrolerů. Jsou zde rozebrány některé programovací jazyky, programovací prostředí a grafické editory. U každého způsobu programování jsou uvedeny jejich ...
 • Monitor napájecí sítě 

  Strašek, Petr
  Tato práce řeší vývoj Monitoru napájecí sítě. Práce také popisuje implementaci hardware, software a výsledků.
 • Multichannel RF power meter 

  Hradňanský, V. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  In this work is analysis of methods for measuring high-frequency power, then the design and implementation of multi-channel processor controlled high-frequency power meter. The device enables communication via USB or RS232 ...
 • Návrh a realizace malosériové výrobní linky 

  Šíl, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a řízením malosériové výrobní linky, pro výrobu PVC/HT tvarovek. Jedná se o přestavbu zastaralé poloautomatické linky na plně automatickou. Výrobní linka obsahuje vytlačovací stroj, ...
 • Přenos statického obrazu z CCD kamery s mikrokontrolérem 

  Vladař, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přenosu statického obrazu z CCD kamery při extrémně omezeném komunikačním datovém toku. Základ systému tvoří mikroprocesor, který s periferiemi komunikuje převáţně přes sériovou ...
 • Převodník USB joysticku na ethernetové rozhraní pro řízení robotu 

  Šutera, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí převodníku USB joysticku na Ethernetové rozhraní. V první části jsou teoreticky rozebrány oba protokoly použité pro převodník. Následuje rozbor současných mikroprocesorů na ...