Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Bezděk, Petr
  Obsahem této práce je analýza a návrh změn informačního systému společnosti Regionální centrum kooperace, a.s., která se zabývá poradenskou činností a provozuje průmyslový areál. Práce je rozdělená do dvou částí. První ...
 • Analýza stavu informačního systému ve firmě a návrh možného zlepšení 

  Fikr, Radovan
  Bakalářská práce analyzuje část IT infrastruktury ve firmě a navrhuje pro tuto konkrétní vybranou oblast nové systémové řešení, kterým je možné zajistit technické a ekonomické zlepšení. Tato práce popisuje návrh na ...
 • Aplikace technologie RFID pro evidenci vozidel 

  Kraus, Zdeněk
  Práce se zabývá použitím technologie bezkontaktní identifikace - RFID na praktický problém evidence vozidel. Popisuje základní principy této technologie, konstrukci prvků, průběh komunikace a používaná pásma. Dále je popsán ...
 • Automatizace administrativy ve společnosti Minerva Boskovice, a.s. 

  Kaucký, Michael
  Cílem této diplomové práce je posouzení soudobého stavu vnitropodnikové administrativy společnosti Minerva Boskovice a návrh zcela nového řešení. Práce obsahuje analýzu a návrh realizace s využitím různých v současnosti ...
 • Datová a informační komunikace v malých a středních podnicích 

  Daniel, Petr
  Práce analyzuje aktuální činnost počítačové sítě a celkového informačního systému v nejmenované cestovní kanceláři. Přináší návrhy na implementaci informačního systému Microsoft Small Business Server R2 pro zvýšení efektivity ...
 • Integrace vývojových prostředků AVG do prostředí Visual Studio 2005 

  Rajman, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o vytváření malé aplikace zvané add-in pro Visual Studio. Add-in poskytuje vývojovému prostředí několik nových vývojových prostředků AVG. První nástroj nabízí podporu vizualizérů pro debugger ...
 • Jednoduchý letecký simulátor na Windows Phone 7 

  Hacaj, Marián
  Práce popisuje programování 3D aplikací, zejména her, na platformě Windows Phone 7 a lehce jej porovnává s přístupem platformy Silverlight. V práci je podrobně popsán framework XNA a dále problematika programování leteckých ...
 • Konferenční informační systém 

  Bednář, Martin
  Platforma .NET nabízí množství rámců, technologií a přístupů pro vývoj webových aplikací. Orientace v nich je základem pro výběr efektivních implementačních technologií. Cílem práce bylo vytvořit konferenční informační ...
 • Nástroj na zaznamenávání činností pro Windows Phone 

  Munk, Filip
  Tato práce popisuje vývoj mobilní aplikace na zaznamenávání činností pro platformu Windows Phone. Výsledkem je elegantní a efektivní program, který svou funkcionalitou podporuje rychlost ovládání ze strany uživatele. ...
 • Návrh a implementace mobilní aplikace pro platformu Microsoft Windows 

  Dvořák, Marek
  Tato práce popisuje proces vývoje mobilní aplikace na platformě Microsoft Windows. Popsaný proces zahrnuje všechny etapy od analýzy cílového trhu přes návrh a vývoj aplikace až po plán jejího zveřejnění v elektronickém ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro konkrétní podnik 

  Slavoš, Jakub
  Práca je zameraná na zlepšenie efektívnosti využívania informačných systémov v spoločnosti Ramirent s.r.o., ktorá sa zaoberá prenájmom stavebných strojov a mechanizácie. V prvej časti obsahuje teoretické uvedenie do danej ...
 • Návrh modelu služeb sítě pro firmu Techniserv IT s.r.o. 

  Lavický, Jindřich
  Bakalářská práce popisuje návrh modelu služeb sítě pro firmu Techniserv IT s.r.o. Analyzuje současný stav IT infrastruktury v organizaci a navrhuje vhodné systémové a ekonomické řešení. Popisuje jednotlivé oblasti služeb ...
 • Návrh na optimalizaci serverů využitím virtuálního prostředí. 

  Smejkal, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje návrh na optimalizaci serverů využitím virtuálního prostředí. Analyzuje současný stav IT infrastruktury v organizaci a navrhuje vhodné systémové a ekonomické řešení. Popisuje jednotlivé oblasti ...
 • Optimalizace IT infrastruktury za pomocí virtualizace serverů 

  Stančík, Michal
  Diplomová práce popisuje návrh a optimalizaci serverové infrastruktury organizace s využitím virtuálního prostředí. Východiskem je analýza současného stavu IT infrastruktury společnosti a následný návrh nasazení vhodného ...
 • Ovládání webového prohlížeče pomocí gest 

  Němeček, Jiří
  Práce popisuje možnosti ovládání aplikace webového prohlížeče pomocí bezdotykových gest snímaných senzorem Microsoft Kinect. Jsou zde uvedeny postupy při snímání těchto gest a jejich analyzování pro další zpracování. Dále ...
 • Překladač jazyka C# do jazyka Nvidia CUDA 

  Zajíc, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na akceleraci výpočtů na grafické kartě NVidia pomocí technologie CUDA s implementací na platformě .NET. Problém je řešen jako překladač jazyka C# do jazyka NVidia CUDA s využitím výrazových ...
 • Serverová aplikace pro distribuované výpočty 

  Svozílek, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá realizací serverové aplikace pro distribuované výpočty programované na platformě .NET a v jazyce C# ve vývojovém prostředí Visual Studio 2015. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou ...
 • Spolupráce člověk-stroj – využití počítačového videní 

  Sobotka, Pavel
  Hlavní náplní této bakalářské práce je realizace aplikace pro řízení robotického ramene prostřednictvím zařízení Kinect. Aplikace je psána v jazyce C# za použití vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2017. První ...
 • Správa koncových uzlů datových sítí 

  Knol, Radek
  Tato bakalářská práce má za cíl analyzovat možnosti správy koncových uzlů datových sítí. Na základě této analýzy vznikla aplikace pro operační systémy Microsoft Windows, která má za úkol efektivně spravovat a usnadňovat ...
 • Vývoj softwarové aplikace pro rezervaci a správu firemních vozidel 

  Klečka, Filip
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh, vývoj a následnou implementaci softwarové aplikace CarPark ve společnosti BKB Metal, a.s. Jedná se tedy o kompletní dodávku hotového řešení. Cílem této práce je vytvořit a ...